JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Klinik Laboratuvarlar

Klinik Laboratuvarlarımız

Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve yeni testlerin geliştirilmesi sonucunda, hastalıkların erken teşhisinde, doğru ve etkili  tedavi edilmesinde, laboratuvarlar önemli bir konuma gelmiştir. Hastanemiz Klinik Laboratuvarlarında temel ilkemiz, teknolojideki gelişmelerle var olan yapıyı sürekli güncelleyerek, uluslararası standartlara uygun laboratuvar hizmeti... devamı için tıklayınız

Klinik Biyokimya Ünitesi

Kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır. Diyabet testleri; kan şekeri (glukoz), glukoz tolerans testi, Hemoglobin A1c, insülin, HOMA IR, idrarda mikroalbümin, idrarda protein Karaciğer, pankreas  ve safra yolları... devamı için tıklayınız

Hormon, Tümör Markerleri ve İlaç Düzeyleri Ünitesi

Bu ünitede tam otomatik sistemlerle günlük olarak tiroid bezi, pankreas, paratiroid bezi, böbrek üstü bezi ve fertilite hormonları, ilaç düzeyleri ve vitamin analizleri yapılmaktadır.(TSH, Anti-Tg, Anti-TPO, İnsülin, PTH, 25 Hidroksi Vitamin D3, Kortizol, Prolaktin, FSH, LH,E2, B-HCG, Digoksin, B12, Folik Asit gibi). Ayrıca, bu bölümde gastrointestinal sistem (karaciğer, pankreas... devamı için tıklayınız

Seroloji Ünitesi

Bu ünitemizde tam otomatik cihazlar ile vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO, CRP, RF, immunglobulinler, kompleman vb.) tahliline yönelik testler, hepatit (Hepatit B, Hepatit C vb.) ve AİDS(HIV) testleri, gebelik enfeksiyonlarını belirleyen testler (TORCH grubu), Brucella ve Tifo için testler, romatolojik hastalıkların teşhisine yönelik otoantikorlar (ANA, ENA, Anti dsDNA, ANCA, Anti CCP vb.) ve diğer... devamı için tıklayınız

Alerji Ünitesi

Total IgE ve ECP (eozonofilik Catyonik Protein) testleri ile ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan alerjenleri (kedi köpek gibi ev hayvanları), böcek alerjenleri ve gıda alerjenleri gibi tüm alerjenlere yönelik testler çalışılmaktadır. devamı için tıklayınız

Hematoloji Ünitesi

Tam kan sayımları, 22 parametreli tam otomatik kan sayım sistemleri ile yapılmakta ve periferik yayma  preparatları hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. PT, aPTT, D-Dimer vb. koagülasyon testleri de bu ünitede otomatize koagülasyon cihazı ile çalışılmaktadır. Aynı şekilde sedimantasyon testi de otomatize sistemlerde çalışılmakta ve rapor... devamı için tıklayınız

Mikrobiyoloji, Parazitoloji Ünitesi

Enfeksiyon etkeni bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, antijen testleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları Mikrobiyoloji laboratuvarımızda uzman hekim kontrolünde ve yetkin personellerimizce 24 saat boyunca yapılabilmektedir. Her türlü hasta örneklerinden (Boğaz, idrar, kan, ürogenital... devamı için tıklayınız

Sağlıklı Bir Hayat İçin Vazgeçilmez Adresimiz Laboratuvarlar

Bir Tüp Kanla Yaptıracağınız Testlerle, Sağlık Karnenizi Çıkarabilirsiniz.   Laboratuvarlarda hastalıklı doku veya organdaki hücresel hasarın belirleyicileri olarak özellikle enzimler olmak üzere yüzlerce test yapılmaktadır. Hastalığın derecesi  enzimin kan seviyesinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu sebeple, kanda uygun testler... devamı için tıklayınız

Ramazan'da Uzun Süren Açlık Sonrası Aşırı Yemeye Dikkat!

Ramazan aynın başlamasıyla birlikte iftarda kurulan sofralarda yapılan ağır yemekler, sağlıksız beslenmeyle birlikte çeşitli problemlere neden olabiliyor. Bu problemlerden en önemli olanı, kuşkusuz diyabet ve gizli şeker hastalığı... Ramazan’da hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği) yaşamamak için dikkat etmeniz gerekenleri Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölüm... devamı için tıklayınız

Genetik Eğilim Kanser Oluşumunda Önemli Bir Risk Faktörü Mü?

Günümüzde özellikle kanser hastalığının tanısında laboratuvar testlerinin yeri oldukça büyük.. Kanser hastalığının tanısında yapılan laboratuvar testlerinin yanı sıra, genetik olarak vücudun kanser türlerine ne kadar yatkın olduğu da yapılan testler ile tespit edilebiliyor. Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık... devamı için tıklayınız

ya da