JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Çocuk Cerrahisi

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları Yemek borusunun yanıcı madde içimine bağlı tıkanıklığı Midede darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı Gastroözofagial reflü (GER) İnce bağırsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları Apandisit Doğumsal bağırsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın... devamı için tıklayınız

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi Soluk borusunun doğumsal hastalıkları Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler Pnömotoraks, hemotoraks Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)   devamı için tıklayınız

Çocuklarda Travma ve Yanık

Trafik kazaları Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları Hırpalanmış çocuk sendromu Kesici, delici, karın, göğüs travmaları   devamı için tıklayınız

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

Böbrek tümörleri Sinir elemanları kaynaklı tümörler Yumuşak doku tümörleri Lenf bezi tümörleri Karaciğer tümörleri Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi Over, testis tümörleri Diğer organlara ait tümörler   devamı için tıklayınız

Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

Tiroid bezi hastalıkları Pankreas hastalıkları Böbrek üstü bezi hastalıkları   devamı için tıklayınız

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı) Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı) Üreter genişlemesi, taşları Vezikoüreteral reflü (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı) Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına... devamı için tıklayınız

Sünnet

Sünnet penis glansını (uç kısmını) saran, tıp dilinde prepisyum adı verilen sünnet derisinin belirli şekil ve uzunlukta cerrahi yolla kesilerek alınması ve penis uç kısmının açığa çıkarılması işlemidir. Sünnet, bir gelenek olmasının yanı sıra dünya üzerinde en çok uygulanan cerrahi işlemdir. Tüm dünyadaki erkeklerin ortalama %25'i dinsel,... devamı için tıklayınız

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

Boyun kitleleri Doğumsal kistler, sinüsler   devamı için tıklayınız

ya da