JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Spinal Cerrahi

 

Omurga ve omuriliği-sinirleri etkileyen bel ve boyun fıtıklarının, omurga kanalı darlıklarına bağlı omurilik ve sinir sıkışmalarının, omur kaymalarının, şekil bozukluklarının, tümörlerin, omurilik damarı hastalıklarının modern cerrahi yaklaşımlar kullanılarak tedavisi.

 

 

26.10.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da