JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Multipl Skleroz (MS) ve Demyelizan Hastalıklar Kliniği

 

MS, transvers myelit, Adem, Nöromyelitis optika (NMO) gibi hastalıklarda gelişmiş laboratuvar ve nöroradyoloji ünitesi ile hızlıca tanı ve tedavi yapılabilmekte ve gereğinde bu alanda  ilgili alan konsultasyonları ile fizyoterapi ve psikoterapi desteği sağlanabilmektedir. 

 

 

03.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da