JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Mikrobiyoloji, Parazitoloji Ünitesi

 

Enfeksiyon etkeni bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, antijen testleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları yapılmaktadır. Her türlü hasta örneklerinden (Boğaz, idrar, kan, ürogenital örnekler, BOS, Balgam, yara vb ) üretilen mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi gerçekleştirilmekte, 24-48 saat içinde kültür ve antibiyogram sonuçları verilmektedir. Kan kültürleri üreme kontrollü otomatik cihazla (BacT/ALERT 3D Microbial Detection Systems) izlenmekte, böylece çabuk sonuç alınması sağlanmaktadır. Yine, ürogenital materyallerden çalışılan ve rutin kültürlerde üretilemeyen Üreoplasma/Mycoplasma gibi etkenler, özel besi yerlerinde üretilerek, antibiyotik duyarlılıkları saptanabilmektedir.

Mikroorganizma tanımlama sürecinde konvansiyonel yöntemler yanında otomatik kit ve bilgisayar programları da kullanılmaktadır. Bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılıkları hem klasik Kirby-Bauer  disk difüzyon yöntemi hem de otomatize sistemle çalışılmakta, sonuçlar MIC değerleri ile birlikte The Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI) kriterlerine göre çalışılarak raporlama yapılmaktadır. Hızlı antijen testleri ile bazı bakterilerin (Strep A, Pnömokok antijen, Legionella antijen, Chlamydia, Clostridium difficile toxin A, H.pylori vb), bazı virüs antijenlerinin (Rotavirus, Adenovirüs, Norovirüs, RSV, İnfluenza A-B vb.) araştırılması, parazit etkenlerinin tespiti (Amip-Giardia antijeni) yapılabilmektedir. Gaitada parazit incelemesi formalin-etilasetat konsantrasyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Ayrıca bazı özellikli mikroorganizmalara ait PCR çalışması da (HPV ve tiplendirilmesi, HSV 1-2, Sifliz vb) anlaşmalı laborauvarlarla işbirliği ile yapılmaktadır.

Ayrıca, her türlü numuneden tüberküloz bakterisine özel ARB boyama işlemleri ve Lowenstein-Jensen besiyerine tüberküloz kültür ekimi de yapılmaktadır. Mikrobiyoloji birimimizde Spermiyogram (sperm incelemesi) testi de çalışılmakta olup, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterleri doğrultusunda morfoloji ve motilite değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca özel sperm boyası ile istenilen durumda Kruger strict kriterlerine göre morfolojik değerlendirmenin yanı sıra, aşılama (inseminasyon) için swim-up teknikleri ile sperm yıkama ve hazırlaması yapılabilmektedir.

03.11.2015 tarihinde güncellenmiştir