JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Koroner Arter Hastalığı

 

Koroner arterler kalbin kendisini besleyen damarlara verilen isimdir. Tüm vücuttaki kan akımının %3-5’i koroner damarlardan geçer. Koroner arter hastalığı bu damarların kendisinde meydana gelen tıkanıklıklarla ortaya çıkan hastalığa verilen isimdir. Koroner arter hastalığına bağlı miyokard infaktüsü tek başına ABD'de ölümlerin % 20-25'inden sorumludur. Koroner arter hastalığı için risk faktörleri: Kan yağ değerlerinde bozukluk, hipertansiyon, sigara kullanımı, şeker hastalığı, ailede koroner arter hastalığının bulunması, fazla kiloluluk, fiziksel inaktivite, yağlı beslenme alışkanlığı, yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 ) koroner arter hastalığı için risk faktörleridir. 


Şikayetler ve Belirtileri

Koroner arter hastalığı hiçbir belirti vermeyebilir. Göğüs ağrısı koroner kalp hastalığı için tipiktir bu ağrı sol kola, boyuna veya karının üst bölgesine yayılabilir. Bazen ağrı olmadan sadece göğüste baskı, yanma veya yorgunluk hissi olabilir. Koroner arter hastalığında hastalığın ciddiyeti ile hastalığın bulguları paralellik göstermez. Çok ağır bir koroner hastasının hiçbir yakınması olamayabilir. 


Koroner Arter Hastalığında Tanı Yöntemleri

EKG, Eforlu EKG, Sintigrafi, Ekokardiografi ve Koroner Anjiografi yöntemlerinden yararlanılır. 
Koroner arter hastalığında 3 tedavi yöntemi uygulanır.

​Koroner arter hastalığında amaç hastanın şikayetlerini geçirirken bunun yanında koroner arter hastalığına bağlı ölüm riskini en aza indirmektir. 


Cerrahi Girişim

Günümüzde koroner arter hastalarının karşılaştıkları en büyük sıkıntı koroner anjiosu çekilen hastaya bazı hekimlerin anjioplasti ve stent önerirken başka hekimlerin by-pass ameliyatı önermesidir. Hastaların kafası karışmakta ne yapacağını bilmemektedir. Bu durumlarda kardioloji ve kalp damar cerrahının bir arada konsey yaptıkları bir merkezde ortak karar en doğru yaklaşık olmaktadır. Unutulmamalıdır ki yapılacak girişim sadece hastanın şikayetlerini geçirmek için değildir. Önemli olan koroner kalp hastalığına bağlı ölüm riskini uzun dönemde de en düşük seviyede tutacak bir girişim olmalıdır.  


Koroner Arter Cerrahisi 

Koroner arter cerrahisinde birçok farklı ameliyat şekli vardır. 
Bu 3 yöntemden uygulanacak olan yöntem hastanın durumuna göre belirlenir. Burada ilave hastalık olarak akciğer hastalığı, geçirilmiş felç durumu, boyun damarlarında tıkanıklık ve böbrek fonksiyonlarındaki bozukluklar gibi diğer sistem hastalıkları uygun yöntemin belirlenmesinde ve ameliyatın riskini en aza indirgemede önemlidir. Koroner arter by-pass ameliyatında hastanın diğer bölgelerinden alınan atar damarlar [göğüs duvarı arteri (internal mamarian arter), kol arteri (radyal arter), mide arteri (gastroepiploik arter)] ve toplar damarlar [bacak veni (safen ven)] tıkalı olan koroner damarların alt kısımlarına yeterli kan akımını sağlayacak şekilde yerleştirilir. 

 

03.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da