JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
HLA Tiplendirme Laboratuvarı

 

HLA Tipleme Laboratuvarımız solid ve kök hücre nakillerinin gerçekleşmesinde hizmet veren; test sonuçlarının doğru, güvenilir ve zamanında verilmesinde 7/24 hizmet vermekle yükümlü laboratuvarlardır.

02.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da