JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Hareket Bozuklukları (Parkinson Kliniği)

 

Parkinson hastalığı, tremor, distoni, kore, bleferospazm, hemifasiyal spazm, huzursuz bacak sendromu gibi hareket bozukluklarında tanı ve tedavi yapılmaktadır. Hareket bozukluları polikliniğinde ayrıca botulinum toxin uygulaması yapılabilmektedir. 

 

 

 

04.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da