JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Genel Mikronöroşirürji

 

Cerrahi gerektiren tüm beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi mikroskop ve güncel teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak ameliyatlarının gerçekleştirilmesidir. 

26.10.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da