JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Damar Hastalıkları

 

Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı:

Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan sistemler birbirlerine 'perforan' adı verilen bağlantılarla bağlıdır. Atardamarlarda kanın ilerlemesini sağlayan kuvvetli bir kalp pompası etkisi varken, maalesef toplardamarlarda böyle bir basınç desteği yoktur. Venöz kan, kasların hareketleri ve venlerdeki kapakçıklar sayesinde yerçekimine karşı kalbin vakum etkisiyle de sağ kalbe ulaşır. Çeşitli faktörlerle damarların yapısı bozulduğunda damarlar esner, genişler ve varisler oluşur. Varisler, toplardamarların geri döndürülemez şekilde anormal genişlemesidir. Bu damarlar ayak ve bacaklarda cilt altında mavi ve kıvrılmış şişlikler halinde görülür ve ayakta kalmakla ve uzun süre oturmakla şikayetler artar. Varisler erkek nüfusun %15‐20’sinde kadın nüfusun ise %30‐35'inde hayatın değişik evrelerinde görülebilir. Varisler ilerledikçe ayaklarda ağrı ve basınç şikayetleri ortaya çıkar. Tedavi edilmemiş son evre varisler ayak bileklerinde yara açılmasına yol açabilir.

Risk Faktörleri:

Ne Tür Şikayetler Görülür?

Tanı: Fizik muayene ile yüzeyel varisler, kılcal damarlarda değişiklikler ve lezyonlar görülür. Renkli venöz doppler ultrasonografi çoğu zaman tanı için yeterlidir.

Tedavi: Hastalığa neden olan risk faktörlerinin elimine edilmesi, sigaranın bırakılması, kilo verilmesi, aşırı ayakta kalma ve oturmaya önlem alınması şarttır. Hastalığın başlangıç evrelerinde sadece koruyucu önlemler ve varis çorabı yeterli olur. Ödem azaltıcı ve vasküler tonusu artırıcı ilaçlar kullanılabilir.

 

 

02.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da