JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Baş Dönmesi (Vertigo) Kliniği

 

Baş dönmelerinin ayırıcı tanısı yapılmakta, takip ve tedavisi düzenlenmektedir. Gereken vakalarda KBB ünitemiz ile birlikte ayrıntılı testler ve manevralar uygulanmakta, gereken vakalarda ilgili branşlar ile koordine hastalar izlenmektedir.

 

 

03.11.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da