JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Sağlık Rehberi

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları Yemek borusunun yanıcı madde içimine bağlı tıkanıklığı Midede darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı Gastroözofagial reflü (GER) İnce bağırsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları Apandisit Doğumsal bağırsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın... devamı için tıklayınız

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi Soluk borusunun doğumsal hastalıkları Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler Pnömotoraks, hemotoraks Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)   devamı için tıklayınız

Çocuklarda Travma ve Yanık

Trafik kazaları Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları Hırpalanmış çocuk sendromu Kesici, delici, karın, göğüs travmaları   devamı için tıklayınız

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

Böbrek tümörleri Sinir elemanları kaynaklı tümörler Yumuşak doku tümörleri Lenf bezi tümörleri Karaciğer tümörleri Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi Over, testis tümörleri Diğer organlara ait tümörler   devamı için tıklayınız

Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

Tiroid bezi hastalıkları Pankreas hastalıkları Böbrek üstü bezi hastalıkları   devamı için tıklayınız

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı) Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı) Üreter genişlemesi, taşları Vezikoüreteral reflü (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı) Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına... devamı için tıklayınız

Bilgisayarlı Koroner Anjiyo

BT Koroner Anjiyografi nedir? Kalp damarlarının yeni nesil Bilgisayarlı Tomografi cihazları ile ağrısız ve 10-12 saniye gibi çok kısa bir sürede gösterilmesidir. Bugün 40 ve 64 dedektörlü BT cihazları yüksek kalitede görüntüler elde edilebilmektedir. Her hastadan yaklaşık 300-500 kesit elde edilmekte olup veriler kesitten çok hacim bilgisi taşımaktadır. Bilgi... devamı için tıklayınız

Akciğer Kanserleri

Sigara ile Kısalan Hayat; Akciğer Kanseri... Kansere bağlı ölümlerde birinci sıraya yerleşen ve gelişiminde sigaranın %90 oranında sorumlu olduğu akciğer kanserinin, en önemli özelliği erken dönemde belirtilerini göstermemesi. Ayrıca bu hastalık hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerde birinci sırayı alıyor.    Akciğer Kanseri Nedir? Akciğer kanseri... devamı için tıklayınız

Torasik Outlet Sendromu

Daha çok bayanlarda görülen her iki üst ekstremitede (kollarda) ağrı, uyuşma veya çabuk yorulma şikayetine neden olan bu hastalıkta esas patoloji göğüs kafesi üst çıkımında kollara giden damar (arter ve ven) ve sinirlerin sıkışması sonucudur. Hastalar genellikle nöroloji-ortopedi-fizik tedavi üçgeninde dolaşmakta olup şikayetlerine kesin çözüm... devamı için tıklayınız

Sık Görülen Romatizmal Hastalıklar

Kimlerde Romatizma Düşünülmelidir? Sıklıkla eklem yakınmaları romatizma olarak algılanır. Ancak eklem ağrısı dışında da birçok belirtiler romatizmanın işareti olabilir. Ayrıca her eklem ağrısı romatizmal bir nedenden kaynaklanmayabilir. Bazen bir başka hastalığın belirtisi romatizmal hastalığı taklit edebilir. Örneğin Brusella, Hepatit B ve C gibi enfeksiyon hastalıkları, tiroit (Guatr... devamı için tıklayınız

ya da