JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Hekimlerimiz
Op. Dr. İlker ABCI
GENEL CERRAHİ
Doğum Yeri - Tarihi
:
İstanbul, 1972
Yabancı Dil
:
İngilizce
E-Mail
:
Telefon
:
0216 524 13 00
 • Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar
 • Detaylı Özgeçmiş
 • Online Randevu Talep

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1989-1995)
 • Uzmanlık: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (1996-2002)

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Hisar Intercontinental Hospital 2005-
 • Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi 2003-2005
 • Colchester General Hospital, Essex-England 1999

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Endokrin Cerrahi (Meme,tiroid ve paratiroid cerrahisi)

 • Laparoskopik Cerrahi (Laparoskopik safra kesesi, laparoskopik kasık fıtığı, laparoskopik göbek fıtığı, laparoskopik apandisit ve tek delikten laparoskopik cerrahi…)

 • Anal bölge Cerrahisi (Hemoroid, anal fissür, anal fistül…)

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

 •   Mesleki bilgi ve görgüyü arttırmak amacıyla Colchester General Hospital, Essex-England 1-29 Ekim 1999 tarihleri arasında Laparoskopik Cerrahi üzerine R.Motson MS,FRCS ile çalıştı. R.Motson MS,FRCS  ve ark. Colchester General Hospital Colchester, İngiltere’de 26-27 Ekim 1999’da düzenlediği “Advanced Laparoscopic Course” unu tamamlayarak sertifika aldı.

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Genel Cerrahi 

Makaleler

1-Diafragma altında serbest hava bulgusu veren akut karın tablosundaki bir pneumatosis cystoides intestinalis olgusu "olgu sunumu"
Coskun I, Polat FR, Karakaya K, Hatipoglu AR, Abci I
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 6(1):69-71, 2000

2-Laparoskopik kolesistektomide kolanjiografinin önemi
Polat FR, Abci I, Coskun I
Insizyon 3(3):125-7, 2000

3-The importance of intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy
Polat FR, Abci I, Coskun I, Uranues S
Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 4(2):103-7, 2000

4-Dokuz yıllık travma olgularımız
Hatipoglu AR, Karagulle E, Karakaya K, Gokce SF, Abci I
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 7(2):91-5, 2001

5-Substernal guatrda cerrahi tedavi
Irfanoglu ME, Abci I, Hatipoglu AR
Çağdaş Cerrahi Dergisi 7(1):35-8, 2003

6-İnsizyonel hernide sol karaciğer lobunun inkarserasyonu: olgu sunumu
Abci I, Karabulut Z, Lakadamyali H, Eldem O
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 11(2):169-71, 2005

 7-Role of TIMP-2 in fascia transversalis on development of inguinal hernias
Abci I, Bilgi S, Altan A
Journal of Investigative Surgery 18(3):123-8, 2005

8-Rektus kılıfı hematomu: olgu sunumu
Karabulut Z, Abci I, Lakadamyali H, Gebedek O
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 12(1):76-8, 2006

9-Jejunojejunal intussusepsiyona neden olan inflamatuar fibroid polip: olgu sunumu
Abci I, Ergun T, Akkaya H, Karagulle E, Moray G
Ulusal Cerrahi Dergisi 22(3):109-11, 2006

10-Laparoskopik kolesistektomi sırasında intraoperatif kolanjiografi teknikleri
Polat FR, Abci I, Coskun I
Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 14(4):205-9, 2007

11-Signet-ring cell carcinoma of the gallbladder: a case report
Karabulut Z, Yildirim Y, Abci I, Ilgici D, Ozyilkan O
Advances in Therapy 25(5):520-3, 2008

12-Methicillin-ressistant stapphylococcal mastitis in the postpartum period
Abci I, Karabulut Z, Simsek S, Erdogan H
Meme Hastalıkları Dergisi 16(2):61-3, 2009

13-The search for ideal hernia repair; mesh materials and types
Bilsel Y, Abci I
International Journal of Surgery 10(6):317-21, 2012

14-Cerrahi olarak tedavi edilen pilonidal sinüsü olan hastalarda spina bifida prevalansı
Abci I, Benli IT, Capar B, Camuscu S
The Journal of Turkish Spinal Surgery 23(4):265-72, 2012

15-Albendozole-induced toxic hepatitis: A case report
Gozukucuk R, Abci I, Guclu M
Turk J Gastroenterol 24 (1): 82-4, 2013

16-Clinical and radiographic findings of a sliding inguinoscrotal bladder hernia
Cakiroglu B, Abci I, Aksoy H
J Med Cases 5 (3): 174-6, 2014

17-An unusual cause of hematuria primary epiploic appendagitis
Cakiroglu B, Sinanoglu O, Abci I,  Tas T, Dogan AN, Aksoy SH, Bilsel Y
Int J Surg Case Rep. 2014 Oct 28;5(12):902-905Med Cases 5 (3): 174-6, 2014

BİLDİRİLER

1-Diafragma altında serbest hava bulgusu veren akut batın tablosundaki bir pnomatosis cystoides intestinalis olgusu
Karakaya K, Coskun I, Polat FR, Abci I
lll.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya

 2-10 yıllık tiroid kanseri tecrübemiz
Karakaya K, Hatipoglu AR, Abci I, Irfanoglu ME
l.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi 6-9 Ekim 1999 Istanbul

3-Gastrointestinal sistem maligniteli hastalarda total parenteral nutrisyon uygulaması
Hatipoglu AR, Abci I, Temiz E, Hoscoskun Z
Ulusal Gastronteroloji Haftası'99 10-15 Ekim 1999 Antalya

4-İnguinal hernilerde cerrahi deneyimimiz
Hatipoglu AR, Abci I, Karakaya K, Temiz E, Gökce FS, Karagulle E
Ulusal Cerrahi Kongresi 20-24 Haziran 2000 Istanbul

5-Gastrointestinal sistem malignitelerinde tümör markerlerinin tanıdaki rolü
Hatipoglu AR, Sarikaya S, Abci I, Temiz E, Karakaya K
Ulusal Cerrahi Kongresi 20-24 Haziran 2000 Istanbul

6-Hematolojik hastalıklarda splenektominin yeri
Hatipoglu AR, Temiz E, Abci I, Ibis C, Karakaya K
Ulusal Cerrahi Kongresi 20-24 Haziran 2000 Istanbul

7-Postpartum metisiline rezistan S.aureus mastiti: olgu sunumu
Abci I, Karabulut Z, Erdogan H
VII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 16-19 Ekim 2003 Antalya

8-Psikotik bulgulu majör depresyon kliniği ile ortaya çıkan otoimmün tiroidit
Akalın O, Yılmaz A, Gungor A, Abci I, Can U, Celik H, Akkaya H
40.Ulusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004 Antalya

9-Safra kesesinin taşlı yüzük hücreli karsinomu: bir vaka sunumu
Karabulut Z, Yıldırım Y, Abci I, Ilgici D, Ozyılkan O, Colak D
XVI.Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2005 Antalya

10-Inflammatory pseudotumor of the thyroid: report of a rare case
Ilgici D, Abci I, Akkaya H, Ozdemir H
XXIII.World Congress of  Pathology and Laboratory Medicine 26-30 May 2005 Istanbul

11-İntestinal obstrüksiyonda postprocessing BT görüntülerin tanıya katkısı
Ergun T, Yildirim H, Karabulut Z, Abci I
26.Ulusal Radyoloji Kongresi 26-30 Ekim 2005 Antalya

12-Kutanöz malign melanomanın meme metastazı
Yildirim H, Ergun T, Abci I, Karabulut Z
26.Ulusal Radyoloji Kongresi 26-30 Ekim 2005 Antalya

13-Klatskin tümörünü taklit eden hepatik tüberküloz olgusu
Abci I, Simsek S, Esberk AL, Bilge O, Buyukuncu Y
8.Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi 3-6 Mayıs 2007 Mersin

14-Tailgut kisti: nadir görülen olgu sunumu
Abci I, Simsek S, Ates LE, Aksoy SH, Bilge O, Buyukuncu Y
Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008 Antalya Özet Kitabı s.267

15-Böbrek hücreli karsinomun 8 yıl sonra görülen soliter pankreatik metastazı: olgu sunumu
Abci I, Simsek S, Ates LE, Aksoy SH, Bilge O
Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008 Antalya Özet Kitabı s.338

16- Tümörü taklit eden benign bilier obstrüksiyon olgusu ve literatüre bakış
Abci I, Simsek S, Ates LE, Aksoy SH, Bilge O
Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008 Antalya Özet Kitabı s.341

17-Albendazol’e bağlı bir toksik hepatit olgusu
Gözüküçük R, Abcı I, Korkmaz M, Uyanık BS, Dalkılıç O
14.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2009 Antalya Özet Kitabı s.212-3

18-Pandemik H1N1 şüphesiyle tanısı geciken ve septik halde görülen akut kolesistit vakası
Gözüküçük R, Nas Y, Abcı I
3.Türkiye EKMUD Kongresi 12-16 Mayıs 2010 Ankara Özet Kitabı s.189

19-İnvajinasyona neden olan ileoçekal lipom: olgu sunumu
Abcı I, Ateş LE, Aksoy SH, Yamaner S
17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Ankara

20-Superior mezenterik arter sendromu: olgu sunumu
Abcı I, Aksoy SH, Yamaner S
17.Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010 Ankara

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

Sağlıklı Hamilelik, Gebelik ve Cerrahi 194-6 Editör: Uz .Dr. Yavuz Furuncuoğlu. İstanbul 2010, ISBN:978-605-5880-80-4

Lütfen Bekleyiniz...

27.06.2016 tarihinde güncellenmiştir

ya da