JCI Accreditation
For International Patients
444 5 888
Hemşirelik Hizmetlerimiz

Hemşirelik, sağlığın geliştirilmesi ve yükseltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve hasta yakınlarının bütüncül bir yaklaşımla temel ve yaşamsal gereksinimlerinin karşılanması amaçlı bir bakım verme sanatıdır. 

Bu sanatı gerçekleştirirken ilkelerimiz:

Hemşirelik Hizmetlerimiz, insana hizmeti esas alarak insana ihtiyacı olan en iyi bakımı vermeyi amaç edinmektedir. Hemşirelik Hizmetlerimiz, hastanemizin akreditasyon çalışmalarında güzel bir ekip çalışması örneği göstermiş, kalite onayı almıştır. JCI standartlarının sürekliliğini sağlamak ve kaliteli bakım için çalışmalarına devam etmektedir. Hasta ve ailesinin memnuniyeti, sadece hastaya yönelik çalışmalarda değil ancak çalışanların memnuniyetinin sağlanmasıyla mümkün olabileceğinin bilinciyle hizmet vermekteyiz. Hemşirelik, bilinçle, yürekle yapılırsa insanların yüzünde yansımasını görürsünüz. İncelik gerektirir çünkü hizmet ettiği insan hastadır, narindir, kırılgandır. Bunun için de hemşirelik sabır, özveri, bilinç, insancıllık ve kendini aşmak, sorumluluk ister. 


Misyonumuz
Ulusal veya uluslar arası gereksinimi olan tüm insanlara dünya standartlarının üstünde, kanıta dayalı tıp çerçevesinde, en iyi tanı tedavi ve bakım sunan, hasta ve çalışanların haklarına saygı gösteren, etik değerleri koruyan hemşireler olarak hizmet sunmaktır.   


Vizyonumuz
Ulusal ve Uluslar arası toplumun her kesimi için kalite ve standartlarının eşit ve eksiksiz olarak yaygınlaştırmış, çağdaş teknolojiyi ve bilgi düzeyini yakalamış insana holistik (bütüncül) yaklaşımı benimsemiş değişime ve gelişime açık, öz güvenli, bakımda kaliteden ödün vermeden en iyi sağlık hizmeti sunan hemşireler olmaktır.

 

Kadromuz

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

Hisar Intercontinental Hospital misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda hemşirelik hizmetleri uygulamalarının ve kalitenin sürekliliğini sağlamak için;

Hemşirelik Hizmetleri Direktör Yardımcısı/Kalite Sorumlusu

Hisar Intercontinental Hospital misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda hemşirelik hizmetleri uygulamalarının ve kalitenin sürekliliğini sağlamak için;

Süpervizör

Hisar Intercontinental Hospital (HIH) bünyesinde mesai saatleri dışında ve içinde sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede ve güvenilirlikte sunulabilmesi için;

Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi

Hisar Intercontinental Hospital misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda sağlık hizmetlerinde enfeksiyon kontrolü ve kalitenin sürekliliğini sağlamak için,

Eğitim Sorumlu Hemşiresi

Hisar Intercontinental Hospital misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda hemşirelik hizmetleri uygulamalarının ve kalitenin sürekliliğini sağlamak için;

Diyabet Eğitim Sorumlu Hemşiresi

Hisar Intercontinental Hospital'ın misyonu, vizyon ve hedefleri doğrultusunda  diyabetli birey ve yakınlarının eğitim, bakım ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için;

Yara Bakım Hemşiresi

Hisar Intercontinental Hospital'ın misyonu,vizyon ve hedefleri doğrultusunda  hasta ve hasta yakınlarının yara bakımı konusunda eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için;

Kemoterapi Hemşiresi

Hisar Intercontinental Hospital'ın misyonu, vizyon ve hedefleri doğrultusunda onkoloji birimine başvuran hasta ve hasta yakınlarının eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için;

Sorumlu Hemşireler

Yardımcı Sağlık Personeli

 

Eğitimlerimiz
 

Çağımızın bilgi çağı olması ve öğrenmede kazanılması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışların gün geçtikçe artması, bireyin bu bilgileri edinmek için etkin öğrenmeyi bilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde hemşirelik eğitimi, bilginin hızla çoğalması ve aynı hızla eskimesi dikkate alındığında mesleki açıdan sürekli gelişimi destekleyecek nitelikte olmalıdır. Hisar Intercontinental Hospital Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Departmanı olarak amacımız; HİH misyon ve vizyonu doğrultusunda hastanemizde çalışan hemşire ve yardımcı sağlık personelimizin  bilgi ve becerilerini geliştirerek hasta bakım kalitesini en üst düzeyde tutabilmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan eğitimlerle hemşire ve yardımcı personelimizin, öğretme - öğrenme sürecine etkin katılması, yeni bilgi ve uygulamalardan haberdar olması, iletişim becerilerinin ve karar verme yetilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda her yılın sonunda yıllık eğitim planı hazırlanır ve tüm birimlere duyurulur. Hazırlanan plan, yıl içerisinde verilecek olan 'Hemşirelik Hizmetleri Oryantasyon Eğitimleri'ni, 'Birimlere Özel Hizmet İçi Eğitimleri Zorunlu ve Gönüllü Eğitimleri' kapsamaktadır. Ayrıca hastanemizde çalışmaya yeni başlayan tüm personele 'Genel Oryantasyon Eğitimi' verilmektedir.

Genel Oryantasyon Eğitimi

Hemşirelik Hizmetleri Oryantasyon Eğitimleri

Yardımcı Sağlık Personeli Oryantasyon Eğitimleri

Zorunlu Hizmet İçi Eğitimler

İndikatörler

 

Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

19.06.2015 tarihinde güncellenmiştir

ya da